Dom > Znanje > Sadržaj
Kakva je instalacijska obveza dubinske bušotine u crpnoj stanici?
- Apr 10, 2018 -

Kakva je instalacijska obveza dubinske bušotine u crpnoj stanici?

1. Impeler mora biti čvrsto pričvršćen na osovinu;

2, s priključkom prirubnice višestupanjske centrifugalne crpke za dubinsku pumpu, provjerite poklopac pijeska i brtveni prsten, pumpa crpke i brtveni prsten, bubanj za balansiranje i komplet pristajanja, razmak mora biti u skladu sa zahtjevima crteža.

3. Potrebno je očistiti nit i krajnje lice crpke cijevi i potporne cijevi cijevi crpke povezane vijkom za navoj i provjeriti da krajnja strana treba biti okomita na osi i da nema oštećenja, a konac treba biti u dobrom stanju;

4. Dubinske bušotine povezane s prirubnicama moraju biti paralelne svakoj prirubnici i okomite na os;

5. Krajnja strana spojnice mora biti paralelna i okomita na os, krajnje lice bi trebalo biti manje od 0,04 mm, prijenosna osovina mora biti ravna, radijalni zakret bi trebao biti manji od 0,20 mm, nit bi trebao biti čist i bez oštećenja;


Related Products